En ide til bålplads

En beskrivelse af hvordan man kan bygge en bålplads af mursten fra en rund skorsten.

For et par år siden 'faldt jeg over' nogle spændende mursten, som var brugt til vejfyld. Jeg var hurtigt klar over at de var fra en rund skorsten.

Efter lidt tid fandt jeg så på at disse sten burde blive til en bålplads. Det jeg havde i tankerne var en flad omvendt keglestub gravet ned i plan med græsplænen. Og med lidt roden rundt i hukommelsen om pladeudfoldning, var det egnentlig ikke så svært, at se hvordan man regner på sådan en keglestub.

Men allerførst vil jeg vise en ring af rensede sten. Først er stenene hugget og skrabet fri for mørtel med hammer og mejsel. Og til sidst fik de en let gang højtryksrenser for at fjerne de sidste løse mørtelrester.

11803, 8/8-1999
Med denne størrelse sten går der 26 stk. til en hel cirkel, og øvrige mål er:
Sten dybde:       23 cm.
Sten tykkelse:   9,5 cm.
Ydre diameter:  151 cm.
Indre diameter: 105 cm.

12819, 24. april 2001For at se hvor stor en del af cirklen der skulle fjernes, tegnede jeg stenene op på papir i skala 1:10. Herefter skar jeg papir ringen ud, og skar derefter ringen over 'mellem to sten':

Med tape eller som her en 'aftagelig lim' kan man se en hel del om, hvordan bålpladsen vil tage sig ud når der fjernes tre, fire eller måske fem sten.

12818, 24. april 2001

Jeg valgte at fjerne fire sten:

Jeg har her meget senere fået adgang til et lille CAD program, hvor man kan lave nogle simple 3D tegninger som denne:

3D tegning af bålplads
Men uden mulighed for en egentlig rendering med lys og skygge, så er den simple papir metode faktisk bedre.


Med 22 sten kan der udregnes følgende på bålpladsen:

Ydre diameter:  151 cm. / 26 * 22 = 128 cm.
Indre diameter: 105 cm. / 26 * 22 =   89 cm.


For at få et overblik over hvor meget stenene rager ud under jorden, kan det være udmærket med det lille CAD program:

Snit tegning af bålplads
Stenene fylder ud til en diameter af 138 cm. og ned til en dybde af 20 cm.

Disse mål kan dog også tages på den skabelon som jeg beskriver på næste side.


Denne side Til side 2 Til side 3 Til side 4 Til side 5

Tilbage til forsiden Tilbage til byggevejledninger

Ove Kjeldgaard5. maj 200129. april 2001